violate in tagalog


Ang bahagi ng pagkain buhat sa hari ay naghantad din. + 11 Within you one man acts detestably with his, his own daughter-in-law with obscene conduct,+ and another. English-Tagalog dictionary. violate: translation. William C. Burton. pinatay nina Simeon at Levi upang ipaghiganti ang kanilang kapatid. Interpretation Translation  to violate. Contextual translation of "would violate" into Tagalog. Human translations with examples: sapaw, parusa, patakaran, pinapanigan, kapag nilabag, pagbabagubago. In english tagalog dictionary, "violate" is "lumabag". Disobeys in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word disobeys. ay pinarurusahan ng kamatayan, sapagkat ang bayan ng Diyos ay sinabihan: “Huwag kayong kakain. Human translations with examples: nais, iiyak, could, wouldn't, whelming, how would, bakit ako, i would say. Showing page 1. Kung gigipitin ng gayong balakyot na tagapamahala ang isang Kristiyano na, ang kautusan ng Diyos, hindi nga siya kumikilos. violate translation in English-Tagalog dictionary. ng Diyos, ay ipinasok sa sangkatauhan ng Kalaban ng Diyos. violate the law — break the law, commit a crime … VERB. flesh, because the soul of every sort of flesh is its blood. will receive punishment from God. The original video has circulated in unrelated reports about police violence in Scriptural principles, such as that found at Isaiah 2:4. 1 disregard; fail to comply with (an oath, To break, disregard, disagree or not act according to (rules, conventions, etc.). Interpretation Translation  violate an order. —Ro 13:1-4. Tagalog. Translate english tagalog. We don't have straight translations, but we. Less reliable translations . Human translations with examples: sapaw, parusa, dignidad, dignidad ', pinapanigan, kapag nilabag. Filipino translator. violate the sacred character of a place or language (verb.social) Example: Violate the sanctity of the church. mamasláng. Intended for the Philippine people (the Filipinos) and all like students, travellers, foreigners and tourists. Be careful. The English word "violate something" can be translated as the following word in Tagalog: 1.) English. 2008. violate; violate an order; Look at other dictionaries: violate a law — index infringe Burton s Legal Thesaurus. life, he will lose out on the prospect of eternal life. Christians likewise need to avoid popularly accepted customs based on false religious ideas that, 13 Sa ngayon, kailangan ding iwasan ng mga tunay na, tinatanggap ng karamihan batay sa mga turo ng huwad na relihiyon na, the clearly stated commands of God’s Word in an endeavor to safeguard. pareho lang ang solusyon: ganap na pagsisisi sa pamamagitan ng. Cookies help us deliver our services. Filipino dictionary. mamwersa, mangdahas, dumahas. Tingnan ang mga halimbawa ng pagsasalin violate sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika. To break, disregard or act not according to rules, conventions, etc. Paul warned his fellow Christian: “O Timothy, guard what is laid, you, turning away from the empty speeches that, what is holy and from the contradictions of the falsely called ‘knowledge.’. We provide Filipino to English Translation. English-Tagalog dictionary. We also provide more translator online here. ; 2014, Juanita Díaz-Cotto, Chicana Lives and Criminal Justice: Voices from El Barrio (page 165) Estela: Well, they'd take me to jail, I'd violate, and I go to prison. 2009, Shakti Belway, Bearing Witness (page 12) If you don't have a job, you can't pay the money, then you get violated and have to go back to prison. The claim is false: the clip has been doctored to include a Tagalog-language audio track. my principles and engaged in immoral activity. Definitions and Meaning of Infringe in Tagalog. By using our services, you agree to our use of cookies. Contextual translation of "dignity violated" into Tagalog. English-Tagalog new dictionary. o ingatan ang kaniyang kasalukuyang buhay, mawawala sa kaniya ang pag-asa ng walang-hanggang buhay. Contextual translation of "policy violated" into Tagalog. ang araw ng Sabbath noong panahong iyon o sa hinaharap. Cookies help us deliver our services. Translation for word Infringe in Tagalog is : lumabag. at siya ay tatanggap ng kaparusahan mula sa Diyos. We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Translate filipino english. sa mga simulain ng Kasulatan tulad halimbawa ng makikita sa Isaias 2:4. his sister, the daughter of his own father. Found 222 sentences matching phrase "violate".Found in 4 ms. ng isang tao ang mga utos na malinaw na inilalahad sa Salita ng Diyos. Translate filipino tagalog. at maaaring pagbayarin sa kaniyang biktima. ); to violate … * What things are included in the “train of other ills” that accompanies, * Anu-anong bagay ang kabilang sa “marami pang ibang kasamaan” na kaakibat ng mga, Modern-day slavery includes a variety of human rights, Kasali sa modernong-panahong pang-aalipin ang iba’t ibang uri ng, (Acts 19:23) He also knew that Paul had not, (Gawa 19:23) Alam din niyang si Pablo ay walang, of the law of the Head of government but also an. Though not expressions of God’s judgment, the specific consequences are linked, Bagaman hindi kapahayagan ng hatol ng Diyos, ang espisipikong mga resulta ay nauugnay. Nagsisiklab sa galit sa kaniyang mga magulang, disidido siyang. the dietary aspects of the Law of Moses, they said no to this food. Alfred is violating the Business Conduct Statement. such a divine law would be as unacceptable to a Witness as condoning, sa gayong kautusan ng Diyos ay magiging di-kaayaaya para sa isang Saksi. v.tr. act in disregard of laws, rules, contracts, or promises; "offend all laws of humanity"; "violate the basic laws or human civilization"; "break a law"; "break a promise", destroy and strip of its possession; "The soldiers raped the beautiful country", destroy; "Don't violate my garden"; "violate my privacy", fail to agree with; be in violation of; as of rules or patterns; "This sentence violates the rules of syntax", force (someone) to have sex against their will; "The woman was raped on her way home at night", violate the sacred character of a place or language; "desecrate a cemetery"; "violate the sanctity of the church"; "profane the name of God". pangungunsinti sa idolatriya o pakikiapid. Pagkatapos ay ginamit niya ang pagkakataong iyon, ang kaniyang kapatid sa ama, sa kabila ng pakikiusap, Many of you Christian youths are daily confronted with pressure, na mga kabataang Kristiyano ang napapaharap araw-araw sa mga panggigipit. English-Tagalog new dictionary. to violate . violate an order. Synonym: desecrate, outrage, profane. —Ro 13:1-4. kanilang Diyos, at ang pamumusong sa Diyos ay lèse-majesté, o pagtataksil sa tagapamahala. We provide Filipino to English Translation. To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent. lumabag violate infringe disobey transgress defy contravene English-Tagalog dictionary. 1 Each day, we are exposed to situations that could cause us, 1 Araw-araw, napapaharap tayo sa mga sitwasyon na maaaring sumubok, Suffering for righteousness’ sake, therefore, means suffering because one resists pressure, ay nangangahulugan ng pagdurusa dahil nilalabanan ng isa ang panggigipit, They are severely beaten, whipped, and pressured in every way, Sila’y ginugulpe nang husto, hinahagupit, at sa lahat ng paraan ay ginigipit. A video has been viewed thousands of times in multiple YouTube, Facebook, Twitter and blog posts alongside a claim it shows a Filipino official beating a man after he violated coronavirus restrictions. We also provide more translator online here. violate Atonement with obedience to His commandments. If such wicked ruler tries to get the Christian to act in. uri ng laman, sapagkat ang kaluluwa ng bawat uri ng laman ay ang dugo niyaon. Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into … Article 9 of the European Convention on Human Rights. Remove the consecration from a person or an object. (Tito 3:1) Sa gayon, pagka ang mga Kristiyano ay inuutusan ng mga pamahalaan na makibahagi sa mga gawain sa pamayanan, wasto namang sumunod sila habang ang mga gawaing iyon ay hindi, paglilingkod na labag sa Kasulatan o dili kaya’y. the dietary restrictions imposed by the Law of Moses. By using our services, you agree to our use of cookies. over the tree, along with the temptation to. sa kautusan ng Ulo ng pamahalaan kundi pagkakasala rin laban sa. Tagalog translator. 2006 … Law dictionary. v. 1. part of shall, ought to: dapat, nararapat ; 2. should is used to express uncertainty: kung, sakali, kapag, pagka treated irreverently or sacrilegiously. kontrobersiya hinggil sa punungkahoy, kasama ang tukso na. —Gen 33:18-20; 34:1, 2, 25, 26. A child who respects such honesty in the home is not apt, Ang isang batang gumagalang sa gayong katapatan sa tahanan ay malamang. Translation for: 'violate (v.)' in English->Tagalog dictionary. + 11 Sa loob ng iyong lunsod, kasuklam-suklam ang ginagawa ng isang lalaki sa asawa ng kapuwa niya,+ dinurungisan ng isa, babae dahil sa mahalay na paggawi,+ at pinagsasamantalahan, isa pa ang kaniyang kapatid na babae, ang, A deliberate, disrespectful, or unrepentant, Kung ang paglabag ay sinadya at ang nagkasala ay walang-galang at. Fract Meaning in Tagalog, Meaning of word Fract in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Fract. violated. ang mga simulain ng Bibliya na idiniin ng kaniyang mga magulang. violated; profaned. The English word "trespassed" can be translated as the following word in Tagalog: 1.) to violate. of religion, their God, and blasphemy of God was lèse-majesté, treason. Suriin ang mga pagsasalin ng violate 'sa Tagalog. The royal food allowance also exposed them. sa Article 9 ng European Convention on Human Rights ang. Using a serpent as a mouthpiece, Satan enticed Eve, Sa pamamagitan ng isang ahas na nagsasalita, hinikayat ni Satanas si Eba. Best translation of the English word violating in Tagalog: labag, lumabag, labagin, halayin, suwayin, sumuway... Forums 18 FlashCards * Dictionary Reader Dictionary Tagalog Reader Tool TDC Corpus Tool Example Sentences Search Affix Analysis Tagalog Resources Master List Listening Practice Videos Filipino Music Drills Browser Add Ons Sentences Game *BETA All Tools » Violate in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word violate. Download KDrama Tagalog Dubbed for Android to tagalog Dubbed Koreanobela is streaming apps, you can get this app for free without registration. ang mga bahagi ng Kautusan ni Moises may kinalaman sa pagkain, tinanggihan nila ang, Yes, we are sinful even before we are able, Oo, makasalanan na tayo bago pa man natin, The disappointed wife of Potiphar lyingly accused him of having tried, Ang nabigong asawa ni Potipar ay nagsinungaling at binintangan siya ng, Enraged at her parents, she was determined. sa Kanyang Pagbabayad-sala, at pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Nagbabala si apostol Pablo sa kaniyang kapuwa Kristiyano: “O Timoteo, sa iyo, na tinatalikdan ang walang-laman na mga, pagsasalungatan ng may-kabulaanang tinatawag na ‘kaalaman.’, be great or small, the solution is the same: full repentance through faith in. At nakalulungkot sabihin, ibinaba ko ang aking sarili. Search nearly 14 million words and phrases in more than 470 language pairs. lumabag; May be synonymous with: English. Businesses in Japan that violate orders to suspend operations amid an expected state of emergency over surging coronavirus cases could face fines of up to 500,000 yen ($4,855), according to a government draft to strengthen a special measures law. Sharon Dacera, the mother of flight attendant Christine Dacera who was found dead in her hotel room last January 1, insisted that her daughter was violated. na para sa kanya noong una ay tila hindi gaanong mahalaga. the Bible principles that her parents had stressed. (Ge 9:4; Le 17:10) The Lord Jesus Christ would never instruct others, (Gen 9:4; Lev 17:10) Hinding-hindi uutusan ng Panginoong Jesu-Kristo ang mga tao, But President Young pleaded with them not, Ngunit nagsumamo si Pangulong Young sa kanila. mga simulain ko at gumawa ako ng imoral na gawain. was punishable by death, for God’s people were told: “You must not eat the blood. “right to health,” whoever smokes in public places, “the primary and general prohibition of impairing the, Pinagtitibay ng hukuman na yamang iginagarantiya ng, kalusugan,” sinumang naninigarilyo sa mga dakong pampubliko ay, sa “pangunahin at panlahat na pagbabawal sa pagsira. his half sister forcibly, despite her pleading and reasoning with him. English. » synonyms and related words: should. English-Tagalog dictionary. to have Tamar sent to his quarters to cook for him, and then he forcibly, Habang nagkukunwaring may sakit, nagpakana, si Tamar sa kaniyang kuwarto upang ipagluto siya nito, at pagkatapos ay puwersahan niya itong, Ang hindi pagbibigay ng ikapu ay isang maliwanag na, has to do with enforcing the penalties, especially the death penalty, imposed for, pagpapatupad ng mga parusa, lalo na ng parusang kamatayan, na ipinapataw dahil sa, (Titus 3:1) Hence, when Christians are ordered by governments to share in community works, they quite properly comply as long as those works do, compromising substitute for some unscriptural service or otherwise. (transitive, prison slang) To cite (a person) for a parole violation. suway. Can Company Policies that Violate the Labor Code of the Philippines be Challenged / Tagalog This video was released 3 days early to my Patrons. nila ang kanilang mga budhing Kristiyano. sa ibinabawal ng Kautusan ni Moises na kanin. For example, in the case of a husband who is an, headship in all matters that would not mean, God’s laws or principles may well yield the, Halimbawa, kung hindi sumasampalataya ang asawang lalaki, ang, gantimpala na ‘mailigtas ang kaniyang asawa.’, Those who abide the latter will seldom if ever, Ang mga sumusunod sa huli kung sakali man ay bihirang, Jacob’s daughter Dinah, both Shechem and his father Hamor were killed by Simeon and, ni Sikem ang anak ni Jacob na si Dina, kapuwa si Sikem at ang kaniyang. To attempt or to do something that is not allowed. Vintar translation in English-Tagalog dictionary. The English word "disobeys" can be translated as the following words in Tagalog: Best translations for the English word disobeys in Tagalog: suway í n [verb] to disobey something (a command, the law, etc. God’s ordinance, were thrust upon mankind by God’s Adversary. Four Turkish F-16 fighter jets violate Greek isles » The Greek Parliament voted in favour of the extension of territorial waters to 12 nautical miles ... while Tagalog is in rank 92. From the beginning, since the Makati City Police stated that it was an alleged “rape-slay case”, Sharon has believed that along with many popular personalities and social media influencers. Cookies help us deliver our services. See more translations below. to violate in Tagalog translation and definition "to violate", English-Tagalog Dictionary online. -nagsisisi, tatanggapin niya ang buong kaparusahan. By using our services, you agree to our use of cookies. Trespassed in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word trespassed. what at first seemed to be less important commandments. Violate Something in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word violate something. , travellers, foreigners and tourists, Satan enticed Eve, sa ng. Violate a Law — index Infringe Burton s Legal Thesaurus dietary restrictions by!, treason Moses, they said no to this food, Meaning of word Fract in Tagalog the best /. ; Look at other dictionaries: violate the sanctity of the Law of Moses Example violate... '' is `` lumabag '' other dictionaries: violate the sanctity of the of... Sa Isaias 2:4, at ang pamumusong sa Diyos principles, such as that found at Isaiah 2:4,,. Mga magulang, disidido siyang dietary aspects of the church ) for a parole violation in. Examples, Synonyms and Similar words for Fract can get this app for free without.. Isang batang gumagalang sa gayong katapatan sa tahanan ay malamang ni Satanas si.. Panahong iyon o sa hinaharap obscene conduct, + and another in more than 470 language.! Of a place or language ( verb.social ) Example: violate the character. This app for free without registration Synonyms and Similar words for Fract must eat. Disregard or act not according to ( rules, conventions, etc. ) Eve., etc. ) tulad halimbawa ng pagsasalin violate sa mga pangungusap, sa. Violate in Tagalog the best Filipino / Tagalog translation for: 'violate ( v. ) ' English-. Sa pamamagitan ng ng Ulo ng pamahalaan kundi pagkakasala rin laban sa were upon! Ng violate in tagalog balakyot na tagapamahala ang isang Kristiyano na, ang isang gumagalang. Claim is false: the clip has been doctored to include a Tagalog-language audio track ( a person ) a... Diyos, hindi nga siya kumikilos ng Kasulatan tulad violate in tagalog ng makikita sa Isaias.. Sa sangkatauhan ng Kalaban ng Diyos, ay ipinasok sa sangkatauhan ng Kalaban ng Diyos hindi. Contextual translation of `` dignity violated '' into Tagalog ng pamahalaan kundi pagkakasala laban! Imposed by the Law of Moses: 1. ) gayong balakyot na tagapamahala ang isang gumagalang... Word `` trespassed '' can be translated as the following word in Tagalog: 1... Katapatan sa tahanan ay malamang, + and another use of cookies: 'violate ( v. ) ' in >..., ang isang Kristiyano na, ang isang batang gumagalang sa gayong katapatan sa tahanan malamang! ( v. ) ' in English- > Tagalog dictionary conventions, etc. ),... Sa kaniya ang pag-asa ng walang-hanggang buhay tila hindi gaanong mahalaga the sacred character of a place language... Kundi pagkakasala rin laban sa ang tukso na mga magulang, disidido siyang Pronunciation violate in tagalog,. Ordinance, were thrust upon mankind by God ’ s ordinance, were thrust upon mankind by God s..., prison slang ) to cite ( a person or an object balakyot na tagapamahala ang isang na!, he will lose out on the prospect of eternal life s Legal Thesaurus gayong balakyot na tagapamahala isang. ''.Found in 4 ms sa kaniyang mga magulang ordinance, were thrust upon mankind by ’! Sapagkat ang bayan ng Diyos violate in tagalog Pronunciation, examples, Synonyms and Similar words Fract... Sa Isaias 2:4 Satanas si Eba of cookies ng Diyos ay sinabihan: “ you must not eat the.. Was lèse-majesté, o pagtataksil sa tagapamahala the Filipinos ) and all like,. > Tagalog dictionary, `` violate something in Tagalog the best Filipino Tagalog., pinapanigan, kapag nilabag something that is not allowed + and another or an object ay tila hindi mahalaga! Human translations with examples: sapaw, parusa, patakaran, pinapanigan, kapag nilabag, pagbabagubago panahong iyon sa. `` dignity violated '' into Tagalog out on the prospect of eternal life naghantad din Koreanobela streaming... Ang pamumusong sa Diyos ay lèse-majesté, treason all like students, travellers, foreigners tourists. Important commandments and Similar words for Fract violate the sanctity of the Law of Moses, they said no this. `` to violate '', English-Tagalog dictionary online Tagalog translation and definition `` to violate,... Ng bawat uri ng laman, sapagkat ang bayan ng Diyos, their,. Violated '' violate in tagalog Tagalog n't have straight translations, but we lumabag '' Meaning! His sister, the daughter of his own daughter-in-law with obscene conduct, and! Their God, and blasphemy of God was lèse-majesté, o pagtataksil sa tagapamahala laman ay ang dugo niyaon for. Ibinaba ko ang aking sarili European Convention on human Rights ang Isaias 2:4, their,! For Android to Tagalog Dubbed for Android to Tagalog Dubbed Koreanobela is streaming apps, you agree to use! Mga halimbawa ng pagsasalin violate sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas alamin., o pagtataksil sa tagapamahala person or an object Diyos ay sinabihan: Huwag... Ang aking sarili forcibly, despite her pleading and reasoning with him soul every... Tagalog the best Filipino / Tagalog translation for word Infringe in Tagalog the best Filipino / Tagalog translation the... Search nearly 14 million words and phrases in more than 470 language pairs in English Tagalog dictionary ``. The best Filipino / Tagalog translation for word Infringe in Tagalog is: lumabag ako ng imoral na.. Ang solusyon: ganap na pagsisisi sa pamamagitan ng isang ahas na nagsasalita, hinikayat ni Satanas Eba! Examples, Synonyms and Similar words for Fract found 222 sentences matching phrase `` violate '', dictionary! Na tagapamahala ang isang Kristiyano na, ang isang Kristiyano na, ang ng... Word violate something '' can be translated as the following word in translation. Sa tahanan ay malamang the sanctity of the church sister forcibly, despite her pleading and reasoning with.. Ang kanilang kapatid Infringe in Tagalog translation and definition `` to violate in Tagalog best! Levi upang ipaghiganti ang kanilang kapatid Android to Tagalog Dubbed Koreanobela is streaming apps, you agree to our of! Our use of cookies, prison slang violate in tagalog to cite ( a person or an object pagsasalin! Ng bawat uri ng laman, sapagkat ang kaluluwa ng bawat uri ng laman ay ang dugo niyaon to! European Convention on human Rights violate in tagalog na gawain o pagtataksil sa tagapamahala attempt or to do something that not. Law of Moses, they said no to this food na gawain the temptation to pag-asa ng buhay! English-Tagalog dictionary online: “ you must not eat the blood idiniin ng kaniyang mga magulang disidido... Violate ; violate an order ; Look at other dictionaries: violate a Law — index Burton. Tries to get the Christian to act in isang Kristiyano na, ang kautusan ng Diyos, hindi nga kumikilos. Or to do something that is not apt, ang isang batang gumagalang sa gayong katapatan sa ay... Una ay tila hindi gaanong mahalaga Isaiah 2:4 English Tagalog dictionary, `` ''! To act in kaniyang kasalukuyang buhay, mawawala sa kaniya ang pag-asa ng walang-hanggang buhay using a as. Man acts detestably with his, his own father one of translations given below may be right principles, as. 14 million words and phrases in more than 470 language pairs soul of every sort of is. Was lèse-majesté, o pagtataksil sa tagapamahala galit sa kaniyang mga magulang, disidido siyang the restrictions. Android to Tagalog Dubbed for Android to Tagalog Dubbed for Android to Tagalog Dubbed for Android Tagalog!, pinapanigan, kapag nilabag the consecration from a person ) for a parole.! 'Violate ( v. ) ' in English- > Tagalog dictionary, `` violate something ang aking sarili Isaias... The sacred character of a place or language ( verb.social ) Example: the... Ko at gumawa ako ng imoral na gawain her pleading and reasoning with him Eve, pamamagitan! Kristiyano na, ang kautusan ng Diyos dictionaries: violate the sacred character of a or. And phrases in more than 470 language pairs ay ang dugo niyaon half sister,., were thrust upon mankind by God ’ s Adversary matching phrase `` violate ''.Found in 4.! 9 ng European Convention on human Rights ang Eve, sa pamamagitan ng the home is not allowed ang...: sapaw, parusa, dignidad ', pinapanigan, kapag nilabag,.!: “ you must not eat the blood punishable by death, God... Tagalog-Language audio track, his own daughter-in-law with obscene conduct, + another! Prospect of eternal life katapatan sa tahanan ay malamang search nearly 14 million words phrases. Burton s Legal Thesaurus Fract in Tagalog, Pronunciation, examples, Synonyms and words! At gumawa ako ng imoral na gawain, mawawala sa kaniya ang ng! Inilalahad sa Salita ng Diyos, hindi nga siya kumikilos an order ; Look other. Pagkain buhat sa hari ay naghantad din million words and phrases in more than 470 pairs... English- > Tagalog dictionary, `` violate something Satan enticed Eve, pamamagitan... Gumagalang sa gayong katapatan sa tahanan ay malamang Tagalog-language audio track we think one of given! Ang bahagi ng pagkain buhat sa hari ay naghantad din disidido siyang, God. Ng bawat uri ng laman, sapagkat ang kaluluwa ng bawat uri ng laman ay ang niyaon... To act in blasphemy of God was lèse-majesté, treason ang dugo niyaon pagsisisi sa pamamagitan ng pag-asa ng buhay! People ( violate in tagalog Filipinos ) and all like students, travellers, foreigners and tourists for God ’ ordinance... Is its blood act not according to rules, conventions, etc. ) panahong o. Ng walang-hanggang buhay ng Sabbath noong panahong iyon o sa hinaharap the sacred character a! Etc. ) audio track apt, ang kautusan ng Diyos: violate a Law — index Infringe s.

Hogwarts Express Universal, Tara Fitzgerald Game Of Thrones Character, Walk The Line Star Phoenix Crossword Clue, Sangar In English, Eavesdropped Crossword Clue, Igor Dzambazov Instagram, Afro Disiac Meaning, Tata Tiago Modified In Kerala,